Четвер, 26.04.2018, 22:17
Вітаю Вас, Гість
Головна » Статті » Мої статті

Що таке STEM-освіта у навчальному закладі

STEM-освіта — це категорія, що визначає педагогічний процес як технологію формування та розвитку розумово-пізнавальних і творчих якостей учнів

Рівень таких якостей визначає: конкурентоспроможність на сучасному ринку праці, здатність і готовність до:

– розв’язання комплексних задач (проблем);

 – критичного мислення;

– творчості;

– когнітивної гнучкості;

– співпраці;

 – управління;

– здійснення інноваційної діяльності.

STEM-освіта заснована на міжтрандисциплінарних підходах: побудови навчальних програм різного рівня та окремих дидактичних елементів дослідження явищ і процесів навколишнього світу вирішення проблемно орієнтованих завдань.

Акронім STEM — це:

Science — природничі науки

Technology — технології

Engineering — інженерія, проектування, дизайн

Mathematics — математика

   У STEM поєднано міждисциплінарні практики та орієнтовані підходи до вивчення природничо-математичних дисциплін. Водночас сукупність творчих, мистецьких дисциплін об’єднані загальним терміном — STEM and Arts. Серед актуальних напрямів: промисловий дизайн, архітектура, індустріальна естетика. Одначе останнім часом наголошують на важливості поєднання всіх дисциплін, на міждисциплінарному підході. Тому вживають ще акронім STEAM, де літера A = All — усі.

Головна мета STEM-освіти – це реалізація державної політики з урахуванням нових вимог Закону України «Про освіту» задля: посилення розвитку науково-технічного напряму в навчально-методичній діяльності на всіх освітніх рівнях, створення науково-методичної бази для підвищення творчого потенціалу молоді й професійної компетентності науково-педагогічних працівників. Ключові компетентності Нової української школи гармоніюють у системі STEM-освіти, створюючи основу для успішної самореалізації особистості і як фахівця, і як громадянина. Використання провідного принципу STEM-освіти — інтеграції — дає змогу здійснювати: модернізацію методологічних засад, змісту, обсягу навчального матеріалу предметів природничо-математичного циклу; технологізацію процесу навчання та формування навчальних компетентностей якісно нового рівня; якіснішу підготовку молоді до успішного працевлаштування та подальшої освіти.

Організаційна та навчально-методична робота STEM-освіти

    STEM-орієнтований підхід до навчання є одним із актуальних напрямів модернізації та інноваційного розвитку природничо-математичного й гуманітарного профілів освіти. Такий підхід у школі сприяє: популяризації інженерно-технологічних професій, підвищенню поінформованості про можливості кар’єри в інженерно-технічній сфері, формуванню стійкої мотивації у вивченні дисциплін, на яких ґрунтується STEM-освіта. Запровадження STEM-навчання має відбуватися: у межах чинного законодавства, на засадах особистісно зорієнтованого, діяльнісного і компетентнісного підходів без очікувань повного переходу до другого покоління Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти й нових навчальних програм, за розуміння напрямів освітніх реформ, задля більш якісного та сучасного навчання учнів, поступово.

Педагоги загальноосвітніх і позашкільних закладів провадять навчальну діяльність у 2017/2018 навчальному році відповідно чинних навчальних програм. Проте програма не обмежує творчу ініціативу — педагог застосовує: гнучкість у відборі та розподілі навчального матеріалу відповідно до потреб вихованців, доцільні методи і засоби навчання (навчально-методичні комплекти, підручники, програми спецкурсів, посібники, аудіо-, відеоматеріали тощо).

Компетентнісна модель навчання

Перехід до компетентнісної моделі навчання та впровадження нових методичних підходів передбачає:

 • принципово нове цілепокладання у педагогічному процесі
 • зміщення акцентів у навчальній діяльності з вузькопредметних на загальнодидактичні
 • оновлення структури й змісту навчальних предметів, спецкурсів тощо
 • визначення та оцінювання результатів навчання через ключові й предметні компетентності учнів
 • наскрізне STEM-навчання
 • компетентнісно орієнтовані форми та методи навчання
 • системно-діяльнісний підхід
 • інноваційні, ігрові технології навчання
 • технології case-study
 • інтерактивні методи групового навчання
 • проблемні методики з розвитку критичного і системного мислення тощо
 • корегування змісту окремих тем навчальних предметів з акцентом на особистісно-розвивальні, ігрові методики навчання
 • ціннісне ставлення до досліджуваного питання
 • створення педагогічних умов для здобуття результативного індивідуального досвіду проектної діяльності та розробки стартапів.

Інтегровані уроки

Особливою формою наскрізного STEM-навчання є інтегровані уроки/заняття, спрямовані на: встановлення міжпредметних зв’язків, що сприяють формуванню в учнів цілісного, системного світогляду, актуалізацію особистісного ставлення до питань, що розглядають на уроці. Інтегровані уроки можна проводити двома шляхами: через об’єднання схожої тематики кількох навчальних предметів, через формування інтегрованих курсів або окремих спецкурсів шляхом об’єднання навчальних програм таких курсів/предметів.

Основа ефективності таких уроків/занять — чітке визначення мети і планування задля різнобічного представлення та розгляду певного об’єкта, поняття, явища з використанням навчальних засобів різних предметів. Особливість планування і проведення інтегрованих, бінарних уроків у тому, що їх може проводити як один учитель, так і кілька. Через складність координації діяльності педагогів інтегровані уроків необхідно планувати заздалегідь за участі всіх учителів паралелі. Якщо програмовий матеріал різних навчальних предметів можна інтегрувати в межах одного навчального дня — допустимо організовувати «тематичні дні», коли всі уроки за розкладом спрямовують на: реалізацію єдиної навчально-виховної мети, досягнення конкретного результату.

Задля залучення учнів до практичної діяльності доцільно: розширити діапазон організаційних форм та методів навчання, способів навчальної взаємодії, надати пріоритет засвоєнню навчального матеріалу у процесі екскурсій, квестів, конкурсів, фестивалів, хакатонів, практикумів тощо. Для формування та перевірки предметних компетентностей учитель має спиратися на систему інтегрованих завдань, спрямованих на застосування учнями способів навчально-пізнавальної діяльності, знань, умінь і навичок для розв’язання певних задач у змодельованих життєвих ситуаціях.

Дослідно-проектна діяльність

 Це один з ефективних засобів формування компетентностей. Під час виконання навчальних проектів активізують інтегровану дослідницьку, творчу діяльність учнів, спрямовану на отримання самостійних результатів під керівництвом учителя.

 

Під час виконання навчальних проектів виконують різнорівневі дидактичні, виховні та розвивальні завдання: учні набувають нових знань, умінь і навичок, які знадобляться в житті розвиваються мотивація та пізнавальні навички формується вміння самостійно орієнтуватися в інформаційному просторі, висловлювати власні судження, виявляти компетентність. У перспективі це сприяє зміні ціннісних пріоритетів та світоглядної позиції у молоді в бік формування відповідальної, соціально-активної, громадсько-патріотичної врівноваженої поведінки.

Джерело: https://www.pedrada.com.ua/article/1401-shcho-take-stem-osvta-u-navchalnomu-zaklad

Категорія: Мої статті | Додав: Демедюк (06.10.2017)
Переглядів: 181 | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
avatar