П`ятниця, 03.04.2020, 21:22
Вітаю Вас, Гість

 Опис діяльності навчального закладу-
    школи сприяння здоров’ю

     Здоров’я нації, здоровий спосіб життя, здорова особистість – слова, що часто звучать сьогодні в нашому суспільстві. Ми неодноразово чули, що оздоровлення потребують наша держава, економіка, політичні відносини, люди. Школи (і взагалі система освіти) теж страждають хронічними захворюваннями…

     Що таке «здорова» школа? Напевно, це така установа, в якій праця й навчання радісні, в якій немає фізичного та психічного насильства, в якій виключається варварське вторгнення в життя особистості. Це дім, де життя організоване природо відповідно, за принципами співіснування та співробітництва. Це місце, де людина не відчуває себе неповноцінною, самотньою та покинутою.

     Було би помилковим твердження про те, що школа не шукає виходу із ситуації, що створилась. В останні десятиліття були розпочаті спроби створення школи служби здоров’я (валеологічної служби), підготовки фахівців для школи («відповідальних для здоров’я»), пропонувались, апробувались різні форми та технології профілактики та зміцнення здоров’я.

     При такому підході «шкільні» причини виникнення порушень здоров’я не ліквідовуються, лише робляться спроби знизити їх негативний вплив. Ефективність цієї роботи може бути тільки при комплексній системній роботі, розумному та професійному підході до даного питання.

     Протягом майже чотирьох років наш навчальний заклад працює як школа сприяння здоров’ю, працює в режимі розвитку. Ми пройшли досить велику кількість етапів інноваційного процесу:

 • створили модель організаційної структури управління здоров'ям, організації позакласної спортивно-масової роботи, діяльності школи у формуванні та розвитку здорової особистості;

      -   апробовуємо авторську програму секції футболу;

 • впроваджуємо у навчально-виховний процес здоров’язберігаючі технології;
 • розроблена система впровадження програм для учнів (уроків здоров’я, тиждень «Моє здоров’я», лекцій, «круглих столів»);
 • робота з дітьми в позаурочний час (дні здоров’я, оздоровчий табір);
 • організація й забезпечення фізкультурно-оздоровчої роботи, підвищення рухової активності;
 • проводимо моніторинг здоров’я та фізичного розвитку школярів упродовж навчання в школі;
 • створили і впроваджуємо проект «Батьківський день», який підтримали педагоги, батьки, учні, що дало можливість привернути увагу громадськості до діяльності школи, стимулює роботу педагогічного колективу, створює позитивний імідж нашої школи.

     Ми придбали не тільки досвід упровадження інновацій, а й усвідомлення того (і це, на нашу думку, є головним), що всі інновації мають цінність тільки тоді, якщо вони обов’язково впливають на кінцевий результат діяльності, яким є випускник початкової і основної школи.

     За ці роки інноваційної діяльності серед основних здобутків слід зазначити:

 • покращення здоров’я учнів, про що свідчать порівняльні таблиці моніторингів (в цьому нам надав вагому допомогу  наш соціальний педагог Сірук Олена Леонідівна);
 • придбання учнями досвіду мислення, поведінки та емоційного реагування, що відповідає образу успішної людини!
 • високі спортивні досягнення: наші учні займають призові місця на районних та обласних змаганнях;
 • школа вийшла переможцем Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий стан фізичного виховання.

     Але ми стикнулись з тим, що майже 30% дітей приходять в перший клас вже хворими. Тому наші дії спрямували на наступність у вихованні, навчанні та розвитку дітей, що полягає в «плавній» передачі дитини «з рук в руки»: від батьків – у дошкільний навчальний заклад і від нього в школу.

         Дошкільний навчальний заклад «Сонечко» села Козлів продовжує працювати по Програмі розвитку рухових якостей дошкільників шляхом використання ігор та розваг.

                 Технологія здійснення такого виду наступності пов’язана з систематичним обміном значимою інформацією про дитину між педагогами, медиками, районним психологом та батьками з метою більш глибокого вивчення її особливостей.

 Для вироблення по можливості єдиного підходу з боку всіх дорослих до роботи з дитиною ми проводимо:

 • оперативні обміни думками між фахівцями і батьками при прийманні дитини вранці і після закінчення робочого дня ввечері;
 • психолого-педагогічні консиліуми по дошкільній групі і 1 класові з аналізом стану здоров’я, навчальних результатів, особливостей виховання, навчання і розвитку окремих дітей;
 • психолого-педагогічні семінари для батьків, групових консультацій з проблем вікових та індивідуальних особливостей дітей;
 • планові і позапланові індивідуальні консультації силами педагогів і медиків.

     Прикладом ефективної наступності є досвід спільної роботи вихователя і вчителя майбутнього першого класу. Педагоги проводять у парі навчальні заняття, багато працюють з батьками, медиками і психологом, з метою ефективного розвитку дітей. Будучи фахівцями суміжних педагогічних спеціальностей, обидва педагога не тільки вчаться одне в одного специфічним здоров’язберігаючим технологіям, методам і прийомам. Вони допомагають одне одному засвоювати вікові особливості дітей, відповідні програми і підручники.

     Завідувач дошкільним навчальним закладом підготувала Програму розвитку рухових якостей дошкільників шляхом широкого використання ігор спортивних ігор та розваг яка в даний час апробовується, яка в даний час апробовується .

     Підбиваючи підсумки нашої роботи, ми прийшли до висновку, що школа існує для дитини. Саме учень є тим центром, навколо якого обертаються всі системи шкільної галактики.

     Як зробити так, щоб це втілилось в життя?

     Місія школи, що реалізує ідею здоров’я формуючої освіти, полягає у створенні особливого освітнього середовища, яке би провокувало процес формування у вихованців позитивної стійкої мотивації на здоровий спосіб життя.

     Проблема орієнтації всієї системи освіти на здоров’язберігаюче навчання і виховання є проблемою номер один як за актуальністю сьогодні, так і за статистичним значенням для розвитку освіти на доступне для огляду майбутнє.