П`ятниця, 10.04.2020, 16:56
Вітаю Вас, Гість

 

  Статут

І. Загальні положення.

 1. Учнівський комітет – це об’єднання дітей та підлітків 5 – 9 класів, які навчаються в ЗОШ І-ІІ ступеня с. Козлів і бажають жити за законами організації, колективно працювати, приносити радість людям, займатися цікавими справами.
 2. Діяльність органів учнівського самоврядування регламентується нормативно-правовими актами: Конституцією України, Всесвітньою декларацією прав дитини, Законом України «Про освіту», статутом школи.
 3. Органи учнівського самоврядування підтримують дружні відносини та співпрацюють з різними громадськими об’єднаннями на принципах взаємоповаги і незалежності; співпрацюють з педагогами і батьками.

ІІ. Мета й завдання органу шкільного самоврядування.

 1. Різнобічно розвиватись, самовдосконалюватись, самореалізуватись  на благо учнів, школи, родини, народу України.
 2. Забезпечувати й захищати права та інтереси учнів на основі виконання правил та законів школи.
 3. Формувати в учнів почуття відповідальності, свідоме ставлення до участі у розв’язанні важливих проблем шкільного життя, опановувати науку управління.
 4. Надавати шефську допомогу людям похилого віку.
 5. Сприяти реалізації інтересів, можливостей, бажань дітей.
 6. Забезпечувати узгодженість інтересів учнів і дорослих.

ІІІ. Органи управління учнівського самоврядування, їхні права та обов’язки.

 1. Вищим органом учнівського самоврядування школи є учнівський комітет, який скликається два рази на рік.
 2. Виконавчим органом самоврядування є комісії учкому, члени якого обираються на засадах вільного і рівноправного висування кандидатів кожним класом школи.
 3. Головою учнівського комітету може бути учень 7-9 класів, який обирається таємним голосуванням членами учкому.
 4. Староста класного колективу обирається загальними класними зборами з числа учнів класу.
 5. Функції керування учнівським самоврядування виконують члени комісій учкому, які скликаються щомісячно.

         ЧЛЕНИ УЧКОМУ:

 • Беруть участь у складанні річного плану роботи учнівського комітету.
 • Координують роботу класів, доводять до їх відома конкретні завдання.
 • Контролюють створення належних умов для навчання та дозвілля учнів.
 • Контролюють відвідування уроків, навчання та поведінку учнів.
 • Приймають рішення з найважливіших питань життя школи у межах своєї компетенції.

*Організовують і контролюють чергування по школі.

  *Проводять заходи з розвитку творчих здібностей учнів, зміцнення їхнього здоров’я, фізичного удосконалення, пропаганди здорового способу життя.

ІV. Основні напрями діяльності органів учнівського самоврядування

            КОМІСІЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ

            КОМІСІЯ ЗДОРОВ’Я

            НАВЧАЛЬНА КОМІСІЯ

 КОМІСІЯ ДИСЦИПЛІНИ І ПОРЯДКУ

КОМІСІЯ ЦІКАВИХ СПРАВ